Aktualności

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Aktualności

Kategoria:

Odpady na terenie sołectwa Huzele będą odebrane w dniu 16 maja 2019r.

od godz. 12:00 do godz. 14:00

 - odpady należy dostarczyć za budynek świetlicy wiejskiej (Warsztaty Terapii Zajęciowej) 

 

Podczas zbiórki będą przyjmowane wyłącznie odpady typu:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady wielkogabarytowe

 

NIE   BĘDĄ  ODBIERANE   INNE   RODZAJE   ODPADÓW

NIE BĘDĄ ODBIERANE OPONY

 

Kategoria:

 

URZĄD  MIASTA  I  GMINY  LESKO  ORGANIZUJE

ZBIÓRKĘ  ODPADÓW  W  DNIACH  14-17.05.2019

Podczas zbiórki będą przyjmowane wyłącznie odpady typu:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady wielkogabarytowe

 

NIE   BĘDĄ  ODBIERANE   INNE   RODZAJE   ODPADÓW

NIE BĘDĄ ODBIERANE OPONY

 

Harmonogram i lista punktów zbiórki odpadów w Lesku

 (odpady dostarczane w dniu zbiórki)

Lp.

Data

Miejscowość

Godz.

Miejsce

 1

14-17.05.2019

Lesko

 9.00-15.00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Przemysłowa

 2

14.05.2019

 Lesko

 10.00-11.00

parking przy ul. Smolki 7

 3

14.05.2019

Lesko

11.00-12.00

ul. Jana Pawła II obok zamkniętej bramy wjazdowej do ZS Drzewnych

(naprzeciwko bloku mieszkalnego ZS Leśnych)

 

Harmonogram i lista punktów zbiórki odpadów, w sołectwach gminy Lesko (na terenie sołectw odpady należy dostarczyć dzień wcześniej na miejsce zbiórki)

Lp.

Data

Miejscowość

Godz.

Miejsce

 1

15.05.2019

Bezmiechowa Górna, Bezmiechowa Dolna, Podstaw

 10.00-12.00

Świetlica wiejska

 2

15.05.2019

Łukawica,  Manasterzec,  Postołów

 12.00-14.00

Świetlica wiejska

Postołów –plac przy starym sklepie

 3

16.05.2019

Jankowce,  Glinne, Weremień

 10.00-13.00

Świetlica wiejska

 4

16.05.2019

Łączki

 13.00-14.00

Skład drewna

 5

16.05.2019

Huzele

 12.00-14.00

Odpady będą odbierane przez Sołtysa po telefonicznym zgłoszeniu

 6

17.05.2019

Średnia Wieś,   Bachlawa 

 10.00-12.00

Świetlica wiejska

 7

17.05.2019

Dziurdziów,Hoczew

 12.00-14.00

Świetlica wiejska, Hoczew – skład drewna koło P. Gudz

 

 

Kategoria:

Zgodnie z informacją uzyskaną do Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”  Oddział Średnia Wieś. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Lesku informuje, że woda z wodociągu Średnia Wieś nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym; picia, utrzymania higieny jamy ustnej, przygotowania posiłków i napojów mycia naczyń kuchennych i sztućców od dnia dzisiejszego 15.12.2017r.

 

Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych.

O przydatności wody do spożycia przez ludzi powiadomimy osobnym komunikatem.

 

Kategoria:

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu ŚREDNIA WIEŚ

na terenie powiatu leskiego

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie dla próbek wody pobranych w dniu 19.12.2017 r. (po podjętych przez zarządcę wodociągu Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej CARPATIA Oddział w Średniej Wsi działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Średnia Wieś zaopatrującego miejscowości Średnia Wieś oraz Bachlawa pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) i stwierdza jej przydatność do spożycia.

Kategoria:

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczona wodę:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa W1 - Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczane na podstawie wodomierza głównego o niskim natężeniu przepływu co 2 m-ce

 

4,44

4,80

3,78

4,08

2

Grupa W2 - Gospodarstwa domowe - budynki wielolokalowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego o niskim natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

2,99

3,23

3

Grupa W3 - Gospodarstwa domowe - budynki wielolokalowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego  o średnim natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

18,00

19,44

4

Grupa W4 - Gospodarstwa domowe - budynki wielolokalowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego o dużym natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

33,80

36,50

5

Grupa W5 - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody co miesiąc

 

4,44

4,80

1,99

2,15

6

Grupa W6 - Gospodarstwa domowe w miejscowości Średnia Wieś rozliczane na podstawie wodomierza głównego co dwa miesiące

 

7,81

8,43

3,78

4,08

7

Grupa W7 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o niskim natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

2,99

3,23

8

Grupa W8 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o średnim natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

18,00

19,44

9

Grupa W9 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego o dużym natężeniu przepływu co 1 m-c

 

4,44

4,80

33,80

36,50

10

Grupa W10 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody co 1 m-c

 

4,44

4,80

1,99

2,15

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

 

Grupa K1 - Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych rozliczane na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego co 2 m-ce

 

8,66

9,35

3,78

4,08

2

Grupa K2 - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody co miesiąc

 

8,66

9,35

1,99

2,15

3

Grupa K3 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o niskiej ilości przepływu co miesiąc

 

8,66

9,35

2,99

3,23

4

Grupa K4 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o średniej ilości przepływu co miesiąc

 

8,66

9,35

18,00

19,44

5

Grupa K5 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego o dużej ilości przepływu co miesiąc

 

8,66

9,35

33,80

36,50

6

Grupa K6 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody co miesiąc

 

8,66

9,35

1,99

2,15

 

Przedstawione cena za dostawę wody i odbiór ścieków na rok 2018 dotyczą pozostałych odbiorców (przedsiębiorstw i zakładów pracy).

Dla gospodarstw domowych obowiązującą będzie cena zawarta w powyższym zestawieniu pomniejszona o wysokość dopłaty uchwaloną przez Radę Miejską.