W załączeniu pełna treść decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Średnia Wieś.