Cenniki

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Cenniki

Kategoria:
I N F O R M A C J A
/indywidualni/

 

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Lesku, Plac Pułaskiego 1 uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 oraz Uchwałą nr XXXIV/228/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:


- za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/4,75 zł/m3 brutto, minus dopłata Gminy 0,70 zł/m3/ - 4,05 zł/m³ brutto

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/ 9,28 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,50 zł/m³ / - 7,78 zł/m³ brutto

Razem - 11,83 zł/m³ brutto


Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczanych wg. wodomierza co 2 miesiące - 4,08 zł/za okres 2 m-c tj. 2,04 zł / za miesiąc

- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczane wg. ryczałtu co miesiąc - 2,15 zł / za miesiąc


 

I N F O R M A C J A
/firmy/


Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Lesku, Plac Pułaskiego 1 uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 oraz Uchwałą nr XXXIV/228/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:


- za dostarczoną wodę dla pozostałych odbiorców - 4,75 zł/m³ brutto

- za odprowadzone ścieki dla pozostałych odbiorców - 9,28 zł/m³ brutto

Razem - 14,03 zł/m³ brutto


Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. ryczałtu - 2,15zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o niskim natężeniu przepływu tj. do 20mm - 3,23zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o średnim natężeniu przepływu tj. 25 – 40 mm - 19,44 zł/m-c

- dla pozostałych odbiorców rozliczanych wg. wodomierza o dużym natężeniu przepływu tj. 50 mm i więcej - 36,50 zł/m-c
I N F O R M A C J A
/spółdzielnie i wspólnoty/


Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Lesku, Plac Pułaskiego 1 uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 oraz Uchwałą nr XXXIV/228/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:

- za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
/4,75 zł/m3 brutto, minus dopłata Gminy 0,70 zł/m3 / - 4,05 zł/m³ brutto

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych / 9,28 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,50 zł/m³ / - 7,78 zł/m³ brutto

Razem - 11,83 zł/m³ brutto
Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o niskim natężeniu przepływu tj. do 20mm - 3,23zł/m-c

- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o średnim natężeniu przepływu tj. 25 – 40 mm - 19,44 zł/m-c

- gosp. domowe w budynkach wielolokalowych rozliczanych wg. wodomierza o dużym natężeniu przepływu tj 50 mm i więcej - 36,50 zł/m-c
I N F O R M A C J A
/wioski/


Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Lesku, Plac Pułaskiego 1 uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 oraz Uchwałą nr XXXIV/228/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków:

- za odprowadzone ścieki dla gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielorodzinnych / 9,28 zł/m³ brutto, minus dopłata Gminy 1,50 zł/m³ / - 7,78 zł/m³ brutto


Do opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki należy doliczyć stawkę opłaty abonamentowej:


- gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych rozliczanych wg. wodomierza co 2 miesiące - 4,08 zł / za okres 2 m-c

- gosp. domowe w bud. jednorodzinnych rozliczane wg. ryczałtu co miesiąc - 2,15zł/ miesiąc