Informacje

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Informacje

Kategoria:
Kierownik Oczyszczalni ścieków - mgr inż. Joanna Scelina-Brzezińska    tel.kom. 693 367 740
 

 
Widok ogólny na oczyszczalnię

Widok ogólny na oczyszczalnię

 
Laboratorium

Widok ogólny na oczyszczalnię

 
          Wejście do budynku administracyjnego                     Dział monitoringu pracy oczyszczalni

Widok ogólny na oczyszczalnię

Widok ogólny na oczyszczalnię 

 

fot. Robert Wolański