Informacje ogólne

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Informacje ogólne

Kategoria:
HISTORIA

 

        Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku, przy ul. Plac Pułaskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.11.2009 r. pod numerem 0000340935.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia istniejącego zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych i Wodociągów w Lesku zgonie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 września 2009 r. Nr XXXIX/288/09. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Lesko. 
 
        Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest Spółką funkcjonujacą w obszarze usług komunalnych, których odbiorcą jest społeczność Gminy Lesko. W swo jej działalności LPK jako Spólka prawa handlowego godzi realizację celu gospodarczego z realizacją celu społecznego - świadczenia kompleksowych wysokiej jakości usług dla ludności. Komplementarne zaspokajanie potrzeb naszych klientów to idea, która przyświeca firmie od początku jej działalności. Poprzez systematyczny rozwój i udoskonalenie metod prac y stale podnosimy jakość oferowanych usług.

 

ZAKRES  DZIAŁANIA


        Przedmiotem działalności Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Lesko w zakresie świadczenia usług komunalnych. Spółka sprawuje zarząd nad lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, dworcem PKS, szaletami miejskimi, domem przedpogrzebowym, cmentarzem komunalnym na terenie miasta Lesko. 
Ponadto zajmuje się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków istniejących kanalizacji na terenie miasta i gminy Lesko. Prowadzi gospodarkę odpadów stałych z terenu całej gminy. Spółka świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, ciśnieniowym myciem i czyszczeniem kanalizacji, obsługuje 4 kotłownie centralnego ogrzewania, odpowiedzialna jest za utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta oraz zimowe utrzymania miasta.
 
Stawiając czoło trudnym wymaganiom rynkowym, Spółka nasza hołduje dobrej tradycji i ciągle podnosi jakość świadczonych usług. Dzięki temu liczy na zaufanie klientów, które jest dla nas najważniejszym wyróżnieniem.
 
Zarówno kierownictwo jak i załoga dokładają wszelkich starań w działaniach na rzecz pozyskania stałych klientów i kontrahentów