Struktura organizacyjna

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Struktura organizacyjna

Kategoria:

  

Zarząd Spółki
 Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Robert Wolański
 Zenon Gałęza
Dział Kadr/ Sekretariat  Specjalista ds. administracyjnych
 mgr Małgorzata Lasyk
Dział Finansowo-Księgowy
 Główny Księgowy
 mgr Anna Hańczuk
Dział Wodno-Kanalizacyjny
 Kierownik Działu
 Zenon Gałęza
Z-ca Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego ds. Wod.-Kan.
 mgr inż. Piotr Smoliński
Z-ca Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego ds. Oczyszczalni Ścieków
mgr inż. Joanna Scelina-Brzezińska
Dział Komunalny
---
 Przemysław Wojdanowski
Z-ca Kierownika Działu Komunalnego ds. Mieszkaniowych, Komunalnych, Inwestycji i Remontów
 Krzysztof Skowroński
Z-ca Kierownika Działu Komunalnego ds. Transportu, Gospodarki Odpadami i PSZOK
 Marian Siwarski