Struktura organizacyjna

Plac Pułaskiego 1
38-600 Lesko

13 469 66 57

Struktura organizacyjna

Kategoria:

  

Zarząd Spółki
 Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Andrzej Orłowski
 Zenon Gałęza
Dział Kadr/ Sekretariat  Specjalista ds. administracyjnych
mgr Małgorzata Lasyk
Dział Finansowo-Księgowy
 Główny Księgowy
 mgr Anna Hańczuk
Dział Wodno-Kanalizacyjny
 Kierownik Działu
Zenon Gałęza
Z-ca Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego ds. Wod.-Kan.
mgr inż. Piotr Smoliński
Z-ca Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego ds. Oczyszczalni Ścieków
mgr inż. Joanna Scelina-Brzezińska
Dział Komunalny
Kierownik Działu
mgr inż. Barbara Kucharska
Z-ca Kierownika Działu Komunalnego ds. Mieszkaniowych, Komunalnych, Inwestycji i Remontów
inż. Robert Rajtar
Z-ca Kierownika Działu Komunalnego ds. Transportu, Gospodarki Odpadami i PSZOK
Marian Siwarski