Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
oraz Zarząd Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

mają przyjemność zaprosić zainteresowanych mieszkańców do obejrzenia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy w dniu 15 grudnia 2022 roku na godzinę 12:00.

W związku ze specyfiką obiektu zwracamy się z prośbą o telefoniczne potwierdzenie przybycia w terminie do 12 grudnia 2022 roku pod numerem telefonu 13 469 66 57.