Dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z prowadzeniem prac na Stacji Uzdatniania Wody w Łukawicy mogą wystąpić wahania ciśnienia wody.

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje o awarii na sieci wodociągowej przy ul. Unii Brzeskiej.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w ciągłości dostawy wody w godzinach od 10:00 do 14:00 dla odbiorców mieszkających w blokach 36A i 36B.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

W dniu 04.01.2021 LPK Sp. z o.o. informuje mieszkańców ulic Osiedlowa, Żeromskiego i Widokowa o przerwie w ciągłości dostawy wody w związku z awarią w godzinach 08:45 do 10:45.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.