Struktura organizacyjna LPK Sp. z o.o.

  na dzień 01.09.2020 r.

Dział
 Stanowisko
 Imię i nazwisko
Zarząd Spółki
 
 Prezes Zarządu
 Liliana Szymonowska
 Członek Zarządu
 
Dział Kadr/ Sekretariat  Specjalista ds. Administracyjnych
 Małgorzata Lasyk
Dział Finansowo-Księgowy
 Główny Księgowy
 Anna Hańczuk
Dział Wodno-Kanalizacyjny
 Kierownik
 Piotr Smoliński
 Specjalista ds. Wodno-Kanalizacyjnych
 Zenon Gałęza
 Z-ca Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego ds. Oczyszczalni Ścieków
 Joanna Scelina-Brzezińska
Dział Komunalny
 Kierownik
 Krzysztof Skowroński
Z-ca Kierownika Działu Komunalnego ds. transportu, gospodarki odpadami i PSZOK
 

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia istniejącego zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych i Wodociągów w Lesku zgonie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 września 2009 r. Nr XXXIX/288/09. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Lesko.

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku, przy ul. Plac Pułaskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.11.2009 r. pod numerem 0000340935.

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest Spółką funkcjonującą w obszarze usług komunalnych, których odbiorcą jest społeczność Gminy Lesko. W swojej działalności LPK jako Spółka prawa handlowego godzi realizację celu gospodarczego z realizacją celu społecznego - świadczenia kompleksowych wysokiej jakości usług dla ludności. Komplementarne zaspokajanie potrzeb naszych klientów to idea, która przyświeca firmie od początku jej działalności. Poprzez systematyczny rozwój i udoskonalenie metod prac y stale podnosimy jakość oferowanych usług.

demo270

Witamy w dziale ofertowym naszego Zakładu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas usług, które podzielone zostały na usłgi dedykowane przedsiębiorstwom i odbiorcom prywatnym. Zapraszamy do współpracy!

Więcej o: Oferta i usługi

demo270

Misją Zakładu jest utrzymywanie i dobre zarządzanie mieniem komunalnym stanowiącym własność Naszej Gminy poprzez prowadzenie działalności usługowej na rzecz Gminy. Wszystkich tych, którzy chcieliby bliżej poznać specyfikę i zakres naszej działalności zapraszamy do śledzenia zawartości tego działu.

 

 

Więcej o: Działalność