Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku”

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku”