Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia operatu szacunkowego
w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dla nieruchomości: Oczyszczalnia ścieków w Lesku

 

Data publikacja 15.03.2023 roku

na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 20 000 złotych netto, zgodnie z Regulaminem  udzielania zamówień w Leskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Lesku, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na usługę sporządzenia operatu szacunkowego w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dla nieruchomości: Oczyszczalnia ścieków w Lesku. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia operatu szacunkowego w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dla nieruchomości: Oczyszczalnia ścieków w Lesku.

Uwaga: Operat szacunkowy powinien być wykonany zgodnie z Wymaganiami banku PKO BP w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dla nieruchomości: komercyjnych wykorzystywanych na potrzeby własne, mieszkaniowych wielorodzinnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych lub gruntowych niezabudowanych (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Wymagania …).

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Przemysłowa 11

38-600 Lesko

NIP: 6881292619

Regon: 180482670

Tel./faks: 13 469 66 57

Adres strony internetowej: www.lpklesko.pl

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 23.03.2023 r. do godziny 1200, w formie pisemnej - przesłać na adres:

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Przemysłowa 11

38-600 Lesko

 

lub formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zabezpieczonych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany w pkt. 10.1 zapytania ofertowego oraz posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na usługę opracowania operatu szacunkowego. Nie otwierać przed dniem 23.03.2023 r. przed godz. 1215”. Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem Usługodawcy.

Ofertę w formie elektronicznej, w przypadku jej wysłania na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy oznaczyć w tytule: „Oferta na usługę opracowania operatu szacunkowego. Nie otwierać przed dniem 23.03.2023 r. przed godz. 1215.

 

Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami/Usługodawcami:

Joanna Brzezińska (kierownik oczyszczalni), tel. 693 367 740, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liliana Szymonowska (prezes LPK Sp. z o.o.) tel. 13 469 66 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Hańczuk (główna księga) tel. 13 469 66 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki:

  • Zapytanie ofertowe.
  • Formularz oferty z załącznikami 1-5.
  • Wymagania banku PKO BP w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dla nieruchomości: komercyjnych wykorzystywanych na potrzeby własne, mieszkaniowych wielorodzinnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych lub gruntowych niezabudowanych.
  • Wzór umowy.
  • Protokół odbioru końcowego ostatnich prac wykonanych przy obiekcie.