Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Spółka powstała w wyniku przekształcenia istniejącego zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych i Wodociągów w Lesku zgonie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 września 2009 r. Nr XXXIX/288/09. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Lesko.

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku, przy ul. Plac Pułaskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.11.2009 r. pod numerem 0000340935.

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest Spółką funkcjonującą w obszarze usług komunalnych, których odbiorcą jest społeczność Gminy Lesko. W swojej działalności LPK jako Spółka prawa handlowego godzi realizację celu gospodarczego z realizacją celu społecznego - świadczenia kompleksowych wysokiej jakości usług dla ludności. Komplementarne zaspokajanie potrzeb naszych klientów to idea, która przyświeca firmie od początku jej działalności. Poprzez systematyczny rozwój i udoskonalenie metod prac y stale podnosimy jakość oferowanych usług.