LPK w Naszym Mieście

PSZOK ul. Przemysłowa

Tutaj znajdziesz informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Przemysłowa

Czytaj więcej

Woda, ścieki, oczyszczalnia

Tu znajdziesz informacje o dostarczaniu i jakości wody, wywozie nieczystości płynnych oraz taryfach i opłatach

Czytaj więcej

Sprzątanie i odpady

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, tj. oplatach, odbiorach, segregowaniu itp.

Czytaj więcej

Tereny i grunty

Tu znajdziesz informacje o utrzymaniu czystości oraz pielęgnacji gminnych terenów zielonych i użytkowych

Czytaj więcej

Najnowsze wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Przerwa w dostawie wody - Śred…

17-10-2023

KOMUNIKAT Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko informuje, że w związku z prowadzoną modernizacją sieci...

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie dotyc…

07-12-2022

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko oraz Zarząd Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić zainteresowanych mieszkańców do obejrzenia zmodernizowanej...

Czytaj więcej

Komunikat - awaria

15-11-2022

W związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w okolicach ul. Jana Pawła II, Fredry, Broniewskiego...

Czytaj więcej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków…

25-10-2022

Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego...

Czytaj więcej

Komunikat Leskiego Przedsiębio…

24-10-2022

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Glinne - Jankowcena terenie powiatu leskiego. Na podstawie wyników z badania wody przeprowadzonego przez...

Czytaj więcej

Komunikat Leskiego Przedsiębio…

19-10-2022

KOMUNIKAT Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11,38- 600 Lesko w nawiązaniu do komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla...

Czytaj więcej

O Spółce LPK

Biuro Obsługi Klientów

Ogłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej